News - 19. August 2015

Terror og risikokommunikasjon

Frokostseminar om "Åpenhet og hemmelighold i norsk samfunnssikkerhetspolitikk"

​Fri flyt av informasjon er et behov som paradoksalt nok deles av både åpne demokratiske samfunn og terrororganisasjoner.​

Terroralarmen i Norge sommeren 2014 satte søkelyset på utfordringen med å opprettholde demokratisk åpenhet i møte med terrortrusler. Det var en kraftig påminnelse om at i kommunikasjon av trusler står man i fare for å løpe nettopp fryktens, mistillitens og usikkerhetens ærend.

​25 November 2014 organiserte PRIO et frokostseminar for å diskutere disse sentrale spørsmål:

  • Hvordan bør risikokommunikasjon utformes innenfor rammen av demokratiske prinsipper? 
  • Hvilken rolle bør demokratiske beslutningsprosesser spille i Norges og andre lands sikkerhetspolitikk? 
  • Hvilket ansvar har publikum for å varsle og dele informasjon med politiet? 
  • Hvordan bør terrortrusler kommuniseres til offentligheten? 
  • Reduserer økt årvåkenhet sannsynligheten for et vellykket angrep? 
  • Er full transparens holdbart i demokratiets navn?​
Paneldeltakere:

Marie Benedicte Bjørnland​, Sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
Tor Saglie, Departmentsråd, Justis- og beredskapsdepartementet
Jon Wessel-Aas​, Partner, Bing Hodneland
Øyvind Ihlen​, Professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo​​​

    Ordstyrer: J. Peter Burgess, Research Professor, PRIO

 Seminaret ble diskutert i Aftenposten.